Servicevoorwaarden

1. Aankoop-/verkoopovereenkomst
 
Door het plaatsen van een bestelling doet u ons het aanbod om een overeenkomst met u te sluiten.

Na het plaatsen van een bestelling zult u eerst een orderbevestiging op uw e-mailadres ontvangen. De koopovereenkomst is echter alleen bindend als u een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst op uw e-mailadres ontvangt of bij de levering van uw bestelling.

U kunt in onze online winkel een bestelling plaatsen door het volgen van deze eenvoudige stappen:

  • Eerst selecteert u de artikelen die u wilt kopen en voegt deze aan uw winkelmandje toe.
  • Daarna geeft u uw persoonlijke informatie op, waaronder factuur- en bezorgadres.
  • Als laatste kiest u de betaalmethode voor uw bestelling.
Na het volgen van deze drie stappen heeft u de mogelijkheid om alle opgegeven informatie (zoals naam, adres, betaalmethode, geselecteerde artikelen) opnieuw te bekijken en indien nodig te corrigeren voordat u uw bestelling plaatst door op de knop "Bestelling verzenden" te klikken.

2. Opslaan van de aankoop-/verkoopovereenkomst
 
De aankoop-/verkoopovereenkomst zal in onze database worden opgeslagen. U kunt deze overeenkomst tijdens de laatste stap bij het plaatsen van uw bestelling afdrukken door op de knop “Overeenkomst afdrukken” te klikken. We sturen ook een bestel- en verzendbevestiging naar uw e-mailadres met daarin alle informatie over uw bestelling en een exemplaar van onze Algemene voorwaarden.

3. Eigendomsrecht OrthoDepot GmbH

De goederen blijven eigendom van onze onderneming totdat wij hiervoor volledige betaling hebben ontvangen. 

4. Prijzen, verzend- en retourkosten
 
  • De prijzen in onze catalogus zijn exclusief btw. Afhankelijk van de vestigingsplaats van de klant zal de geldende btw aan de facturen worden toegevoegd.
  • Verzendkosten met UPS-pakketbezorging:
             - Europa/VK: Slechts € 9,90 of gratis verzending voor aankopen met een nettowaarde hoger dan € 200,00.
             - Raadpleeg voor meer specifieke verzendkosten voor andere Europese landen onze Verzend- en betalingsvoorwaarden.
  • Klanten die van hun herroepingsrecht gebruik willen maken, moeten de retourkosten betalen in die gevallen waarin de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en wanneer de waarde van de geretourneerde goederen het bedrag van € 40 niet overschrijdt. Ook voor de goederen die op dat moment nog niet betaald zijn, kunnen klanten hun herroepingsrecht uitoefenen. Voor alle andere gevallen, zoals verkeerde levering of beschadigde goederen is het retourproces kosteloos.

5. Levering 
  • OrthoDepot kan de beschikbaarheid voor alle op de website vermelde producten niet garanderen. We behouden ons daarom het recht voor om in delen te leveren of om een bestelling te annuleren vanwege tijdelijke niet-beschikbaarheid, beperkte oplage, etc.
  • Als de prijzen of andere gegevens voor onze producten op de website verkeerd zijn aangegeven, behouden wij ons het recht voor om klanten zo snel mogelijk over deze fouten te informeren en de levering van dit specifieke product/deze specifieke producten te wijzigen of te annuleren.
  • Tenzij anders aangegeven zullen bestellingen binnen 2-3 werkdagen nadat hun verzending is bevestigd worden geleverd. De orderbevestiging die direct nadat bestellingen zijn geplaatst wordt ontvangen, is alleen voor informatieve doeleinden. De definitieve schriftelijke bevestiging zal per e-mail of bij de bezorging van de goederen worden verzonden.
6. Betalingsvoorwaarden 

Wij bieden de volgende betaalmethoden aan: creditcard, afschrijving, vooruitbetaling of bankoverschrijving binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelde goederen (voor orthodontisten, tandartsen en klinieken in Europa). In bepaalde gevallen behouden wij ons het recht voor om specifieke betaalmethoden uit te sluiten of de goederen pas te verzenden nadat we de betaling hebben ontvangen.

7. Garantie 

Onze productgarantie is conform de wettelijke bepalingen. De gekochte goederen kunnen volgens de Europese richtlijn betreffende medische producten 893/42/EEG) binnen de daaropvolgende 12 maanden worden geretourneerd, zolang deze zich in de originele verpakking bevinden en kunnen worden doorverkocht. Als de klant ook de consument is, is de garantieperiode een jaar.

8. Privacyverklaring 

Tijdens de ontwikkeling, afronding en uitvoering van de overeenkomst zullen de door u verstrekte gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt in onze database in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. 

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende gegevens verzameld: uw IP-adres, datum en tijd, browserversie, besturingssysteem, en de pagina's waarop u bent ingelogd. Een verband tussen de persoonsgegevens is niet mogelijk of bedoeld. Er zullen daarom geen gegevens worden opgeslagen die tot personen herleid kunnen worden.

De persoonlijke informatie die u ons bij het plaatsen van een bestelling of het verzenden van een e-mail (op info@orthodepot.com) verstrekt, zal uitsluitend worden gebruikt om contact met u op te nemen en voor de doeleinden waarvoor u ons deze informatie heeft verstrekt. Deze zal alleen worden gedeeld met de bezorgdienst en de betaaldienst waarmee wij werken.

Op geen enkele andere wijze zullen er persoonsgegevens met derden worden gedeeld, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn of u ons daar eerder uw toestemming voor heeft gegeven. Voor zover wij samenwerken met dienstverleners op het gebied van procedures en afhandeling van gegevensverwerking, voldoen de overeenkomsten daarvoor aan de regels van de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

9. Bewaartermijn 

Aan OrthoDepot voor aankoopdoeleinden versterkte persoonlijke informatie zal in onze database worden opgeslagen totdat aan de voorwaarden van de aankoop-/verkoopovereenkomst is voldaan. Indien er periodes voor bewaring volgens het handelsrecht en volgens het belastingrecht moeten worden aangehouden, kan de bewaartermijn van bepaalde gegevens oplopen tot 10 jaar.

10. Rechten van klanten

Als u niet langer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of als de informatie niet langer correct is, zullen wij deze corrigeren of verwijderen zolang het bewaren ervan niet wettelijk verplicht is. Op verzoek kunt u gratis informatie ontvangen over alle persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen. Aarzel niet om voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruik van persoonsgegevens contact met ons op te nemen:
 

OrthoDepot GmbH 
Bahnhofstr. 11 
D-90402 Nürnberg

Tel.   +49 911 274 288 -15 
Fax. +49 911 274 288 -60 
E-mail: info@orthodepot.eu 

11. Links naar andere websites 

Voor zover wij verwijzen of een link hebben naar websites van derden, kunnen we geen garantie of aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van hun gegevensprivacy. Wij hebben geen enkele invloed op de inhoud die door deze providers wordt gebruikt en op de naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming. Om deze redenen moet u zich bij het bezoeken van deze websites informeren over de richtlijnen die voor deze websites gelden.


12.  Toepasselijk recht en jurisdictie 

Uitsluitend van toepassing is het Duitse recht. De overeenkomst voor het toepasselijk recht geldt alleen voor klanten wier bescherming niet expliciet wordt herroepen door de nationale wetgeving van het land waarin zij hun gewone verblijfplaats hebben. Als de klant niet de consument is, is de overeengekomen jurisdictie Nürnberg (Duitsland).